Premier League wprowadzi nowe zasady finansowego fair play

17.04.2024

Przedstawiciele klubów Premier League jednomyślnie zaakceptowali wprowadzenie nowych zasad finansowego fair play. Od sezonu 2025/26 będzie funkcjonował nowy model finansowy, który zastąpi dość rygorystyczną zasadę rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR).

Koniec z zasadą rentowności i zrównoważonego rozwoju

Obecnie istniejąca zasada rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR) dopuszczała maksymalne straty w wysokości 105 milionów funtów za okres trzech ostatnich lat. Zasada ta została naruszona przez Everton i Nottingham, co spotkało się z ukaraniem tych klubów przez Premier League odjęciem kolejno ośmiu i czterech punktów. Swoje problemy z tym związane miało także występujące obecnie w Championship Leicester City.  Zasada ta spotkała się z krytyką, bowiem kluby Premier League – szczególnie te z niższej półki – musiały ograniczyć wydatki, by nie naruszać przepisów. Jednocześnie rozpoczęła się dyskusja nad alternatywnymi opcjami, a podczas niedawnego spotkania w Londynie doszło do kompromisu.

„Sky Sports” informowało, że podczas spotkania przeprowadzono głosowanie, w którym jednomyślnie opowiedziano się za wprowadzeniem nowych zasad. Kluby będą mogły przeznaczyć do 85% swoich przychodów na transfery, wynagrodzenia i honoraria agentów. Podobny system przyjęła UEFA, która pozwala klubom biorącym udział w europejskich rozgrywkach na wydawanie 70% swoich dochodów na transfery. Latem odbędzie się walne zgromadzenie, podczas którego kluby Premier League będą dążyć do zmiany w regulaminie rozgrywek.

Nowe regulacje również spotkały się z krytyką. Nie brak opinii, że zmiana przepisów posłuży jedynie do utrzymania istniejącego porządku. Najwięcej wydawać będą mogli tylko najwięksi, bowiem to oni generują największe przychody. Istnieją również obawy, czy kluby nie będą chciały sztucznie zawyżać przychodów poprzez sponsoring z firmami powiązanymi z właścicielami. W szczególności dotyczyć to może klubów, których właściciele powiązani są z bogatymi państwami.

fot. PressFocus