Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN
22.07.2020

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2020 roku, rozpatrzyła odwołania klubów m.in. Radomiaka Radom i GKS-u Bełchatów od decyzji nieprzyznających licencji na udział w rozgrywkach poszczególnych klas.

Komisja podjęła ostateczne decyzje w sprawie wymienionych klubów.

Radomiak walczy o Ekstraklasę

W komunikacie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN możemy przeczytać na temat decyzji podjętych w sprawie Radomiaka Radom.

“Komisja zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i przyznała licencję na udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 Klubowi Radomiak Radom na stadionie zastępczym – Stadion Miejski Legii Warszawa, z nadzorem prawnym i finansowym oraz z obowiązkiem zapłaty kwoty 40.000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego. Jednocześnie, celem uniknięcia destabilizacji kalendarza rozgrywek oraz ewentualnych prób zmiany stadionu zastępczego, Komisja nałożyła na klub obowiązek zapłaty kwoty 500.000 zł za każdą ewentualną zmianę wskazanego w licencji stadionu zastępczego na inny obiekt zastępczy spełniający wszystkie wymagania infrastrukturalne Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021.”

Sprawa GKS-u Bełchatów

Komisja zajęła się też sprawą GKS-u Bełchatów, co także możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym przez wspomnianą komisję.

“Komisja zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN  i przyznała licencję na udział w rozgrywkach 1. ligi w sezonie 2020/2021 Klubowi GKS Bełchatów z nadzorem finansowym oraz z obowiązkiem zapłaty kwoty 7.500 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego. Ponadto Komisja nałożyła na Klub ograniczenie wysokości łącznych kosztów wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, ze wszystkich tytułów, do wysokości założonej w Prognozie Finansowej przedstawionej w procesie licencyjnym, zgodnie z kryterium F.05, a także odjęła Klubowi 2 (dwa) punkty w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 w związku z naruszeniem kryteriów F.04 i F.05 Podręcznika Licencyjnego. W ramach nałożonego nadzoru finansowego, Komisja zobowiązała Klub do realizacji ugód zawartych z obecnymi i byłymi pracownikami, w tym piłkarzami i sztabem szkoleniowym, w terminach zawartych w tych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.”

Inne odwołania

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołania także Kobiecego ROW Rybnik oraz klubów futsalu od decyzji nieprzyznających licencji na udział w rozgrywkach poszczególnych klas. Treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej “laczynaspilka.pl”.